Een veertje als een danseres op een dun laagje ijs.

Al wandelend op de uiterwaarden vallen mij de kleinste dingen op, dit veertje verdwaald op een flinterdun laagje ijs in de goudgele middagzon, was een prachtig kleine tafereeltje voor mijn ogen, de wind blies haar haren dooreen, het was als een kleine ijsdanseres.