Het Snouck van Loosenpark te Enkhuizen.

Het Snouck van Loosenpark te Enkhuizen is een van de vroegste voorbeelden van sociale woningbouw in Nederland. Het park werd geopend in 1897 en bestaat uit 50 arbeiderswoningen en één opzichterswoning.

De naam is afkomstig van het Snouck van Loosenfonds, beheerder van de erfenis van Margaretha Maria Snouck van Loosen (de laatst levende van de zes dochters van Cornelia Petronella van Loosen en Samuël Snoeck.

In haar testament had zij de wil uitgesproken tot het bouwen en onderhouden van arbeiderswoningen indien de stad grond ter beschikking wilde stellen. Zo geschiedde.
In 1894 begon men met het grondwerk en in 1897 was het park met bouw gereed voor opening.

Enkhuizen