Maanden van extreme droogte zorgen voor verdwenen rivieren.

Een ontspannende wandeling langs de Waal ontwikkelde zich al snel tot een confrontatie met de gevolgen van maanden droogte. De uiterwaarden zijn bijna geheel verdroogd. Enkele modderplasjes daargelaten. Onder de vissen heeft een waar slagveld plaatsgevonden, ze liggen bijna geheel verdroogd op de plakken kleigrond, enkele van hen drijven nog niet ontbonden op de modderplassen.

Het is een vreemde gewaarwording enerzijds zo geconfronteerd te worden met de dood, en anderzijds te zien dat er nog nooit zoveel kleine kikkertjes en insecten een plek hebben gevonden hier langs de rivier.

 

 

Waal