Moestuin langs de Jan D van leeuwenstraat Tiel ondergelopen.

De in maart aangelegde volkstuin langs de J.D. van Leeuwenstraat is ondergelopen na een hoosbui over de stad. De glazen kast om groente te verbouwen spiegelt mooi in het water. Tot mijn verbazing lees ik net dat er op het terrein zelf geen groente verbouwd mag worden omdat het licht vervuild schijnt te zijn. Misschien is dit ook wel logisch met het boemeltreintje tussen Tiel en Arnhem wat er vele jaren langs gereden heeft.

Volkstuin langs de Jan D Van leeuwenstraat Tiel ondergelopen na een hoosbui over de stad.
De moestuin van het Inloophuis Tiel langs de Jan D Van leeuwenstraat.
Tiel