Vissers op de ondergelopen krib in de Waal bij Tiel

Enkele vissers staan in het water met hun pakken aan te vissen. Het water is gestegen in de Waal waardoor de krib onder water is komen te staan. Een apart gezicht deze als het ware op het water staande Jezus figuren met hun hengels.
Enkele vissers staan in het water met hun pakken aan te vissen. Het water is gestegen in de Waal waardoor de krib onder water is komen te staan. Een apart gezicht deze als het ware op het water staande Jezus figuren met hun hengels.

 

Waal