Zwaan als een ware maestro met gespreide vleugels aan het water.

Zwaan Dans Zwanenmeer Gespreide Vleugels

De ordening van haar veren; vakkundig en erkentelijk gerangschikt om nog eenmaal haarzelf als koningin ten tonele te voeren; voor opening in de stralende zon de tintelende lichtparels als applaus in ontvangst te nemen, zó klein streelt de jeugd haar herinnering voor de oude zwaan verblind door zonlicht; maan noch sterren zouden haar wakker maken – de lente bekroop haar uitgedoste zijn voorwaarts.